Kvkk

Bilnex QR Menü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bildirimi

Bu bildiri, Bilnex QR Menü uygulamasının kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve korunduğunu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açıklamaktadır. Bilnex QR Menü'yü kullanarak, bu bildirimi kabul ettiğinizi ve uygulama tarafından belirtilen şekilde kişisel verilerinizin işlenebileceğini onaylamış olursunuz.

Kişisel Verilerin Toplanması

Bilnex QR Menü, kullanıcıların restoranlarda menülerin görüntülenmesine olanak sağlayan bir uygulamadır. Uygulama, kullanıcıların kişisel verilerini toplamaz. Kullanıcıların cihazlarından çekilen menü bilgileri yalnızca geçici olarak uygulama içinde işlenir ve depolanır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bilnex QR Menü, kullanıcıların kişisel verilerini izlemez, toplamaz veya kullanmaz. Uygulama yalnızca kullanıcıların cihazlarından okunan menü bilgilerini geçici olarak depolar ve görüntüler. Bu veriler, kullanıcının uygulamadan çıkmasıyla birlikte silinir.

Veri Paylaşımı

Bilnex QR Menü, kullanıcıların kişisel verilerini herhangi bir üçüncü tarafa satmaz, kiralamaz veya paylaşmaz. Uygulama, kullanıcıların menü bilgilerini sadece kullanıcının cihazında işlemek ve görüntülemek için kullanır.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Bilnex QR Menü, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri alır. Uygulama, veri iletimi ve depolama işlemlerinde kabul edilen endüstri standartlarını takip eder. Ancak, hiçbir veri iletim yöntemi veya internet üzerinden yapılan veri depolama yöntemi tamamen güvenli değildir ve Bilnex QR Menü, verilerin kesin güvenliğini garanti etmez.

Kişisel Verilerin Saklanması

Bilnex QR Menü, kullanıcıların kişisel verilerini yalnızca gerekli süre boyunca saklar. Kullanıcının uygulamayı kullanmayı bırakması durumunda, kişisel verilerin tümü uygulamadan silinir.

Kullanıcı Hakları

KVKK kapsamında, kullanıcılar kişisel verileri hakkında belirli haklara sahiptir. Bunlar arasında kişisel verilerinize erişme, düzeltme, silme, işleme faaliyetlerine itiraz etme ve veri taşınabilirliği gibi haklar bulunur. Bu haklarınızı kullanmak veya daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen Bilnex QR Menü ile iletişime geçin.

 

Bilnex QR Menü KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, Bilnex QR Menü uygulaması ("Uygulama") tarafından kişisel verilerin nasıl işlendiğini ve korunduğunu açıklamak amacıyla düzenlenmiştir. Bilnex QR Menü'yü kullanarak, bu Aydınlatma Metni'ni okuduğunuzu ve kişisel verilerinizin bu metinde açıklandığı şekilde işlenmesine onay verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.

 1. Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan:

Bilnex QR Menü [Şirket Adresi] [Şirket E-posta Adresi] [Şirket Telefon Numarası]

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Uygulama, restoran menülerinin QR kodlar aracılığıyla taranması ve görüntülenmesi için kullanılır. Bu süreçte, kullanıcılardan kişisel veri toplanmaz. Sadece cihazlardan geçici olarak menü bilgileri alınarak işlenir ve kullanıcılara sunulur.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Uygulama, kullanıcıların kişisel verilerini doğrudan toplamaz. Sadece cihazlardan geçici olarak menü bilgileri okunarak işlenir ve depolanır. Kişisel verilerin işlenmesi, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır:

 • Kanun'un 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunludur.
 • Kanun'un 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunludur.
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Uygulama tarafından geçici olarak işlenen menü bilgileri, kullanıcı uygulamadan çıktığında hemen silinir. Bu nedenle, kişisel verilerinizi uzun süre saklamayız ve kullanmazız.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Paylaşımı

Bilnex QR Menü, kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz veya aktarmaz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sahip olduğunuz bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklar:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hali